Fișa tematică CEDO, referitoare la secretul profesional al avocatului

Fișa tematică CEDO, referitoare la secretul profesional al avocatului

23 februarie 2018

Publicăm traducerea în limba română a fișei tematice CEDO, referitoare la secretul profesional al avocatului. Aceasta este o sinteză la zi (fiind publicată pe site-ul CEDO în luna ianuarie 2018)  și cuprinde hotărârile CEDO  revelatoare pentru interpretarea art. 8 din Convenția drepturilor Omului, care protejează confidențialitatea corespondenței,  conferind o protecție sporită comunicărilor dintre avocați și clienții lor.

Sunt analizate condițiile în care are loc încălcarea art. 8 prin acțiuni precum: consultarea extraselor bancare în cadrul procedurilor penale, interceptarea comunicațiilor, a telefonului, interceptarea schimbului de mesaje între avocat și client, monitorizarea liniilor telefonice ale unei firme de avocatură, operațiuni de supraveghere secretă, obligația de a raporta suspiciuni, restricții privind divulgarea informațiilor clasificate avocatului apărării și dreptul la un proces echitabil, percheziții și confiscări efectuate la birourile de avocatură sau la domiciliile avocaților.


Traducerea în limba română a fișei tematice CEDO: DOCX / PDF