R.N.P.M. (A.E.G.R.M.)

R.N.P.M. (A.E.G.R.M.)

30 iulie 2013

Registrul Național de Publicitate Mobiliară

Informații utile privind R.N.P.M.

Prin Decizia Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 268 din data de 07.10.2017 s-a stabilit că toate atribuțiile de director AEGRM / RNPM al operatorului UNBR prevăzute în Decizia Comisiei Permanente nr. 178/16.02.2015 sunt preluate de către dl. avocat Mircea – Cosmin Breahnă.

Coordonate de contact:

Uniunea Națională a Barourilor din România
Operator autorizat al Registrului Național de Publicitate Mobiliară
Palatul de Justiție, Splaiul Independenței, nr. 5,
Mezanin, Biroul „U.N.B.R. – R.N.P.M.”
București, Sector 5, cod poștal 050091
Tel.(centrala): 021/316-0739021/316-0739; 316-0740; 313-4875; 313-4876
Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: [email protected]
Website: www.unbr.ro

Director de Registru: Av. Mircea – Cosmin Breahnă (0735-785-338)


Agenţii împuterniciţi de către Uniunea Națională a Barourilor din România pentru înregistrarea avizelor de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M.) (Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare – A.E.G.R.M.)


La data de 07.12.2019 a fost creat Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 54/07 decembrie 2019, care a ratificat constituirea acestuia decisă în ședința Comisiei Permanente a UNBR din 8 noiembrie 2019.


La data de 11.09.2020, a intrat în vigoare Legea nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 08 septembrie 2020.
Potrivit art. IV din actul normativ dispoziţiile prevăzute la art. I pct. 12 şi 13 intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv data de 07.11.2020.


Articole R.N.P.M.

26

iunie

2014

Tematici abordate în cadrul Conferinţei pe teme juridice “Ziua românească”, la Ambasada României din Viena

“Prin instrumentalizarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, România oferă un model de asigurare a publicităţii şi a priorităţii în caz de executare silită a ipotecilo …

3

noiembrie

2003

PREZENTARE ASUPRA ARHIVEI DE GARANTII REALE MOBILIARE

Sediul  materiei: Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, Titlul VI – Regimul juridic al garantiilor reala mobiliare. Ordonanta 89/2000 privind un …