Acte ale Consiliului U.N.B.R

Acte ale Consiliului U.N.B.R

26 noiembrie 2019

29

iunie

2007

Decizia nr. 224/29 iunie 2007 privind acordarea titlului de “Preşedinte de onoare al UNBR”

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA  CONSILIUL UNIUNII DECIZIA nr.224 29 iunie 2007 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 29 iunie 2007; Văzân …

9

iunie

2007

Anexa la Decizia nr. 223/28 iunie 2007 privind acordarea titlului de “Membru de onoare al UNBR”

A N E X Ă la Decizia nr. 223 din 28 iunie 2007 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România privind acordarea titlului de „MEMBRU DE ONOARE AL UNIUNII NAŢIONALE A BAROU …

9

iunie

2007

Decizia nr. 223/28 iunie 2007 privind acordarea titlului de “Membru de onoare al UNBR”

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA CONSILIUL UNIUNII DECIZIA nr.223 28 iunie 2007 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 28 iunie 2007; Văzând …

9

martie

2006

Decizia Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 116 din 03 februarie 2006 privind secretul profesional

Publicăm Decizia Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 116 din 03 februarie 2006 privind secretul profesional

9

iunie

2005

Decizia nr. 76/17 iunie 2005 a Consiliului U.N.B.R. privind limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 315 din Statut, ce pot fi încasate de consiliul baroului şi limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 316 din Statut, ce pot fi încasate de Comisia Permanentă a U.N.B.R.

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA CONSILIUL UNIUNII DECIZIA nr. 76 17 iunie 2005 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 17 iunie 2005 în baza …