UPDATE! Protocolul din 17.06.2022 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Asistență judiciară

Asistență judiciară

16 martie 2016

3

aprilie

2012

● Adresa nr. 92783/92109/2011 din 03 aprilie 2012 a Ministerului Justiţiei

Publicãm adresa nr. 92783/92109/2011 din 03 aprilie 2012 a Ministerului Justiţiei, înregistrata la Uniunea Naţionalã a Barourilor din România la nr. 652 din 05 aprilie 2012 referit …

27

februarie

2012

● Adresa nr. 16607/2 din 27 februarie 2012 a Ministerului Justitiei

Publicãm adresa nr. 16607/2 din 27 februarie 2012 a Ministerului Justitiei, înregistrata la Uniunea Naţionalã a Barourilor din România la nr. 308 din 02 martie 2012 referitoare la …

30

noiembrie

2011

● Adresa nr. 100657/2/30.11.2011 a Ministerului Justitiei

Publicãm adresa nr. 100657/2/30.11.2011 a Ministerului Justitiei, înregistratã la U.N.B.R. la nr. 2353/05.12.2011 privind restanţele înregistrate la plata onorariilor din oficiu, l …

16

aprilie

2010

Adresa nr. 40.211/2/16 aprilie 2010 a Ministerului Justiţiei

Dãm publicitãţii adresa nr. 40.211/2/16 aprilie 2010 a Ministerului Justiţiei, înregistratã la Uniunea Naţionalã a Barourilor din România la nr. 1475 din 19 aprilie 2010 referitoar …