UPDATE! Protocolul din 17.06.2022 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Asistență judiciară

Asistență judiciară

16 martie 2016

23

iulie

2013

Regulamentul – cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţã judiciarã

Dãm publicitãţii documentul de lucru pe baza cãruia, în cadrul Consfãtuirii de lucru a tuturor consilierilor din cadrul consiliilor barourilor, responsabili cu activitatea de asist …

5

aprilie

2013

● Adresa nr. 18784/04 aprilie 2013 a Ministerului Justiţiei

Se dã publicitãţii adresa nr. 18784/04 aprilie 2013 a Ministerului Justiţiei, înregistratã la U.N.B.R. la nr. 715/2013 din 05 aprilie 2013 privind situaţia restanţelor la plata ono …

24

octombrie

2012

● Adresa Ministerului Justiţiei nr. 96408/24.10.2012

Publicãm adresa Ministerului Justiţiei nr. 96408/24.10.2012, înregistratã la Uniunea Naţionalã a Barourilor din România la nr. 1661/2012 din 29.10.2012 privind situaţia restanţelor …

6

aprilie

2012

● Adresa nr. 30167/30168/2012 din 06 aprilie 2012 a Ministerului Justiţiei

Publicãm adresa nr. 30167/30168/2012 din 06 aprilie 2012 a Ministerului Justiţiei, înregistrata la U.N.B.R. la nr. 702 (613;614) din 12 aprilie 2012 referitoare la adresele U.N.B.R …

3

aprilie

2012

● Adresa nr. 92783/92109/2011 din 03 aprilie 2012 a Ministerului Justiţiei

Publicãm adresa nr. 92783/92109/2011 din 03 aprilie 2012 a Ministerului Justiţiei, înregistrata la Uniunea Naţionalã a Barourilor din România la nr. 652 din 05 aprilie 2012 referit …

27

februarie

2012

● Adresa nr. 16607/2 din 27 februarie 2012 a Ministerului Justitiei

Publicãm adresa nr. 16607/2 din 27 februarie 2012 a Ministerului Justitiei, înregistrata la Uniunea Naţionalã a Barourilor din România la nr. 308 din 02 martie 2012 referitoare la …

30

noiembrie

2011

● Adresa nr. 100657/2/30.11.2011 a Ministerului Justitiei

Publicãm adresa nr. 100657/2/30.11.2011 a Ministerului Justitiei, înregistratã la U.N.B.R. la nr. 2353/05.12.2011 privind restanţele înregistrate la plata onorariilor din oficiu, l …

16

aprilie

2010

Adresa nr. 40.211/2/16 aprilie 2010 a Ministerului Justiţiei

Dãm publicitãţii adresa nr. 40.211/2/16 aprilie 2010 a Ministerului Justiţiei, înregistratã la Uniunea Naţionalã a Barourilor din România la nr. 1475 din 19 aprilie 2010 referitoar …