Publicam adresa 297-AUT-2019, transmisa de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, privind rectificarea bugetară 2019 și alocarea fondurilor pentru asistență judiciară în materie penală și civilă.

Publicam adresa 297-AUT-2019, transmisa de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, privind rectificarea bugetară 2019 și alocarea fondurilor pentru asistență judiciară în materie penală și civilă.

07 august 2019

Nr. 297-AUT-2019

Data: 07.08.2019

 

Către:

Doamna Vasilica-Viorica Dăncilă, Prim-ministrul României

Domnul Toni Greblă, Secretarul general al Guvernului

Domnu Eugen-Orlando Teodorovici, Ministrul finanțelor publice

 

Cu privire la rectificarea bugetară 2019. Alocarea fondurilor pentru asistență judiciară în materie penală și civilă

Uniunea Națională a Barourilor din România a luat act de publicarea pentru dezbatere publică, pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor Publice, la data de 6 august 2019, a Proiectului de  Ordonanță cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019.

Așa cum am arătat și în adresa publică nr. 283-AUT-25.07.2019, o problemă majoră a funcționării justiției în România este lipsa resurselor financiare care ar trebui alocate apărării, conform Protocolului din 14.02.2019  privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală (încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România, Ministerul Justiției și Ministerul Public).

Din păcate, observăm că proiectul de rectificare bugetară, astfel cum a fost supus dezbaterii publice, nu alocă fondurile necesare onorării obligațiilor de plată privind serviciile din asistența judiciară, aflate deja într-o semnificativă  întârziere.

Această situație reprezintă o încălcare gravă a valorilor statului de drept, a drepturilor cetățeanului la apărare, la acces la justiție și la un proces echitabil.

Reamintim că modul în care asistența judiciară și cheltuielile de judecată influențează accesul la justiție reprezintă componente esențiale pentru realizarea tabloului de bord al justiției europene. Conform criteriilor tabloului de bord al justiției europene, accesibilitatea din punct de vedere financiar și accesul ușor la justiție sunt unii dintre parametrii esențiali ai unui sistem de justiție eficace.

În cazul României, lipsa resurselor pentru asistența judiciară conduce la disfuncții majore ale statului de drept, la blocaje sistemice ale justiției și nu în ultimul  la încărcarea bugetului de stat cu penalitățile și dobânzile aferente neplății la timp a onorariilor cuvenite avocaților din oficiu.

De aceea, vă adresăm solicitarea rectificării bugetului de stat pe 2019, astfel încât să fie asigurate drepturile fundamentale la apărare, la acces la justiție și la un proces echitabil, potrivit Protocolului tripartit  din 14.02.2019 (încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România, Ministerul Justiției și Ministerul Public).

Reamintim că inclusiv Ministerul Public și Ministerul Justiției au formulat cereri în acest sens. Aceste cereri corespund nevoilor reale și absolut indispensabile funcționarii serviciului public al justiției.

Dorim, de asemenea să reamintim adresa din 24 iulie 2019, transmisă de președintele Consiliului Barourilor Europene (CCBE), Dl. Jose de Freitas (anexată prezentei comunicări),  către autoritățile române, referitoare la problema asigurării resurselor bugetare necesare asistenței judiciare, în care își manifestă îngrijorarea că alocarea bugetară planificată pentru anul 2019 prevăzută de Ministerul Finanțelor din România pentru categoria serviciilor juridice a fost redusă comparativ cu cea din 2018.

Sunt relevante  Recomandările CCBE privind asistența judiciară din oficiu adoptate în martie 2018, în special în ceea ce privește asigurarea resurselor bugetare pentru asistența judiciară din oficiu:

• IV.1. Asistența judiciară din oficiu este un instrument fundamental pentru asigurarea accesului la justiție și ar trebui să fie garantată de către statprin alocarea unor fonduri suficiente pentru a se asigura că nicio persoană îndreptățită să beneficieze de asistență judiciară din oficiu nu va rămâne fără ea.

• IV.2. În procesul de pregătire a bugetului pentru asistență judiciară din oficiu, fiecare stat ar trebui să ia în considerare indicatori relevanți, cum arfi bugetul pentru asistența judiciară din oficiu și numărul de cazuri din anul precedent, împreună cu o estimare a numărului de cazuri care se anticipează.

• IV.3. Fiecare stat ar trebui să se asigure că [furnizorii de asistență judiciară din oficiu], asociațiile de barouri, consiliile de asistență judiciară din oficiu sau alte entități care furnizează asistență judiciară din oficiu sunt consultate în mod corespunzător în procesul de pregătire a bugetului destinat asistenței judiciare din oficiu.

• IV.4. Statele ar trebui să se asigure că o linie bugetară suplimentară este prevăzută în cazul în care bugetul obișnuit este epuizat înainte de finalul perioadei bugetare, pentru a evita întârzierile înachitarea onorariilor avocaților.

• IV.5. Statele trebuie să pună la dispoziția publicului toate informațiile privind fondurile alocate asistenței judiciare din oficiu și utilizarea acestora.

• IV.6. Asistența judiciară din oficiu este un drept fundamental pentru asigurarea accesului la justiție pentru toți. Prin urmare, statele membre trebuie săia măsurile adecvate pentru a asigura finanțarea permanentă a asistenței judiciare din oficiu.

Avem speranța că în ciuda presiunilor financiare, veți acorda prioritate finanțării deblocării accesului la justiție, dreptului la apărare și dreptului la un proces echitabil.

 

Av. dr. Traian-Cornel BRICIU

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România


Download DOCX / PDF