HOTĂRÂRI și REZOLUȚII adoptate de Congresul Avocaţilor din 14-15 iunie 2024

HOTĂRÂRI și REZOLUȚII adoptate de Congresul Avocaţilor din 14-15 iunie 2024

20 iunie 2024

HOTĂRÂRI și REZOLUȚII adoptate de Congresul Avocaţilor din 14-15 iunie 2024:

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 01/14-15 iunie 2024 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2023 și Congresul avocaților 2024) – descarcă fișier DOCX / PDF

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 02/14-15 iunie 2024 privind aprobarea execuției bugetare a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) pentru anul 2023, a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2024, a mandatării Consiliului U.N.B.R. să aprobe proiectul de buget al U.N.B.R. pentru anul 2025 și a ratificării hotărârii Consiliului U.N.B.R. privind actualizarea anuală cu rata inflației a contribuției pentru formarea bugetului U.N.B.R. – descarcă fișier DOCX / PDF

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 03/14-15 iunie 2024 privind aprobarea execuției bugetare a Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.) pentru anul 2023, a proiectului de buget pentru anul 2024 și a mandatării Consiliului U.N.B.R. să aprobe proiectul de buget al C.A.A. pentru anul 2025 – descarcă fișier DOCX / PDF

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 04/14-15 iunie 2024 pentru validarea modificărilor și completărilor aduse Statutului profesiei de avocat și Statutului Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.), prin delegare de către Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) și mandatarea Consiliul U.N.B.R. să adopte, între Congrese, modificări și completări ale acestora – descarcă fișier DOCX / PDF

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 05/14-15 iunie 2024 privind completarea componenței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România – descarcă fișier DOCX / PDF

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 06/14-15 iunie 2024 privind componența Comisiei Centrale de Disciplină – descarcă fișier DOCX / PDF

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 07/14-15 iunie 2024 privind componența Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a Avocaților – descarcă fișier DOCX / PDF

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 08/14-15 iunie 2024 privind propunerile făcute în cadrul dezbaterilor Congresului, precum și materialele scrise transmise Congresului de delegații care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluții, apeluri privitoare la modificarea directă de către Congres a unor acte cu caracter infra-parlamentar care intră în competența acestuia, dar și cu privire la modificarea/completarea unor acte normative – descarcă fișier DOCX / PDF


REZOLUȚIE prin care se solicită Parlamentului României adoptarea unor măsuri legislative urgente privind înăsprirea regimului sancționatoriu în ceea ce privește fapta de exercitare fără drept a activităților specifice profesiei de avocat – descarcă fișier DOCX / PDF

REZOLUȚIE privind activitatea de asistență judiciară – descarcă fișier DOCX / PDF