Raportul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (împreună cu anexele) la Congresul avocaților 2023 (proiect)

Raportul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (împreună cu anexele) la Congresul avocaților 2023 (proiect)

08 mai 2023

Publicăm Raportul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (împreună cu anexele) la Congresul avocaților 2023 (proiect).

  • Raportul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România și Anexele la acesta se află de la pagina 1 la pagina 572
Anexele 01 – 26 sunt la paginile 62 – 572:
Anexa 01 Ordinea de zi a ședințelor Consiliului UNBR 62
Anexa 02 Ordinea de zi a ședințelor Comisiei Permanente 65
Anexa 03 Centralizare ședințe Consiliu UNBR și Comisie Permanentă iulie 2019‐mai 2023 70
Anexa 04 Hotărârea Consiliului UNBR nr. 281 din 09‐10 septembrie 2022 pentru aprobarea unor modificări și completări ale Statutului profesiei de avocat (art. 31 alin. 1 și art. 51 alin. 3) 73
Anexa 05 Hotărârea Consiliului UNBR 305/09‐10.12.2022 privind programul de activități al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel național în anul 2023 75
Anexa 06 Hotărârea Consiliului UNBR nr. 306 din 09‐10 decembrie 2022 prin care se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 78
Anexa 07 Hotărârea Consiliului UNBR nr. 325 din 17‐18 martie 2023 privind organizarea Congresului Avocaților 2023 80
Anexa 08 Hotărârea Consiliului UNBR nr. 343 din 17‐18 martie 2023 privind actualizarea nivelul sumelor indicate în Ghidul orientativ al onorariilor minimale cu rata inflației aferentă anilor 2021 și 2022, începând cu data de 01 iunie 2023 81
Anexa 09 Hotărâri ale Consiliului UNBR prin care se aprobă derularea la nivelul unor filiale CAA a unor programe proprii de asistență și asigurări sociale pentru membrii acestora 82
Anexa 10 Documentație de instruire sistem e-Terra3 – ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară) 88
Anexa 11 Poziții/puncte de vedere, întocmite și transmise la solicitare sau din oficiu (Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, Curtea Constituțională, etc), 2020-2023 257
Anexa 12 Legislație prind profesia de avocat sau cu impact asupra profesiei, publicată în Monitorul Oficial, 2020-2023 432
Anexa 13 Raport centralizator al litigiilor în care UNBR este parte, înregistrate în perioada 15.04.2022 ‐ 01.05.2023 464
Anexa 14 Hotărâri ale Consiliului UNBR privind modificarea / completarea condițiilor de acordare a ajutoarelor din Fondul de solidaritate a avocaților 501
Anexa 15 Raportul Departamentului de Comunicare Publică al UNBR în perioada 2019-2021 508
Anexa 16 Raportul de activitate al Departamentului pentru perfecționarea legislației în perioada 2022-2023 513
Anexa 17 Centralizator privind numărul persoanelor care au beneficiat de asistență judiciară la fiecare barou, pentru perioada 2016‐2022 – Banca Mondială 525
Anexa 18 Tabel centralizator cu estimările barourilor privind sumele necesare în anul 2023 pentru asistența judiciară 526
Anexa 19 Aspecte analizate în cadrul ședinței Comitetului pentru formare profesională (Training Committee) al CCBE 528
Anexa 20 Raport de activitate al Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei – GL1, în perioada 2022-2023 529
Anexa 21 Raportul Grupului de lucru al Consiliului UNBR – “Avocatura secolului XXI” GL5 – privind evoluția profesiei de avocat în sistemul profesiilor liberale și în sistemul judiciar în viitor, pe o perioadă de cel puțin 30 ani 532
Anexa 22 Raport privind coordonarea activității Registrului Național de Publicitate Mobiliară al operatorului autorizat Uniunea Națională a Barourilor din România, în perioada 2019‐2022 550
Anexa 23 Raport privind Proiectul de educație juridică în școli „FAST – Fii avocat în şcoala ta” desfășurat de UNBR 552
Anexa 24 Raportul Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind prevenirea și combaterea spălării banilor și apărarea secretului profesional/confidențialității – GL7 561
Anexa 25 Raport de activitate privind Registrele Naționale prevăzute la art. 3 alin. 3 din Legea 51/1995 (RAA‐Registrul electronic al actelor întocmite de avocați și RPA‐Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afecțiune al avocaților) în perioada mai 2022 – aprilie 2023 564
Anexa 26 Situația cursanților I.N.P.P.A. (formare inițială) în ciclul de formare 2022 (Anexă la raportul I.N.P.P.A.) 569

Descarcă Raport fișier PDF


Hotărârile Consiliului UNBR propuse spre ratificare conform pct. 8 din Ordinea de zi a Congresului


Raport Cenzori UNBR 01.01.2023 – 31.05.2023