legal marketing
Wolters Kluwer
Juridice.ro
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR
DIN ROMÂNIA - U.N.B.R
românã englezã
Cautã în site
Pagina principala   |   U.N.B.R. se prezintă   |   Organizarea UNBR   |   Barouri membre   |   Casa de asigurări   |   Tabloul avocaţilor   |   Buletin informativ   |      Contact     
  Pagina principalã > Examen de primire
Examen de primire

Publicãm Procesul - verbal privind privind afişarea, în urma soluţionării contestaţiilor, a rezultatelor finale la proba teoretică şi cu caracter aplicativ a examenului de admitere în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, care a avut loc la datele de 25, 26 şi 27 septembrie 2013.

Rezultatele obţinute de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar:

- La nivel naţional, în ordine alfabeticã

- La nivel naţional, în ordinea mediilor obţinute

Pe centre de examen:

- Centrul de examen Braşov
- Centrul de examen Bucureşti
- Centrul de examen Cluj-Napoca
- Centrul de examen Craiova
- Centrul de examen Galaţi
- Centrul de examen Iaşi
- Centrul de examen Timişoara

Rezultatele obţinute de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv:

- La nivel naţional, în ordine alfabeticã

- La nivel naţional, în ordinea mediilor obţinute

Pe centre de examen:

- Centrul de examen Braşov
- Centrul de examen Bucureşti
- Centrul de examen Cluj-Napoca
- Centrul de examen Craiova
- Centrul de examen Galaţi
- Centrul de examen Iaşi
- Centrul de examen Timişoara

 

 


Important ! - Termenul pentru formularea contestaţiilor (model contestaţie) la notele acordate la proba teoreticã şi cu caracter aplicativ este de 48 de ore de la data şi ora afişãrii şi expirã sambata, 12 octombrie 2013, ora 20.00.Publicãm Procesul - verbal privind deschiderea lucrărilor şi afişarea rezultatelor la proba teoretică şi cu caracter aplicativ a examenului de admitere în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, care a avut loc în perioada 25 - 27 septembrie 2013 împreunã cu Anexa cuprinzînd rezultatele obţinute de candidaţi la proba susmenţionatã.

Desfãşurãtor:

Rezultatele obţinute de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar:

- La nivel naţional, în ordine alfabeticã
- Centrul de examen Braşov
- Centrul de examen Bucureşti
- Centrul de examen Cluj-Napoca
- Centrul de examen Craiova
- Centrul de examen Galaţi
- Centrul de examen Iaşi
- Centrul de examen Timişoara

Rezultatele obţinute de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv:

- La nivel naţional, în ordine alfabeticã
- Centrul de examen Braşov
- Centrul de examen Bucureşti
- Centrul de examen Cluj-Napoca
- Centrul de examen Craiova
- Centrul de examen Galaţi
- Centrul de examen Iaşi
- Centrul de examen Timişoara


Publicăm Hotărârea nr. 24/05.10.2013 a Comisiei Naţionale de Examen, impreuna cu Anexa, prin care se rectifică eroarea materială de punctaj constatată la baremul de evaluare și notare la disciplina „Organizarea și exercitarea profesiei de avocat” (avocați definitivi)


Publicăm Procesul - Verbal privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 27 septembrie 2013 (disciplinele „Drept Penal” şi „Drept Procesual Penal”).


Publicăm Procesul - Verbal privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 26 septembrie 2013 (disciplina „Organizarea şi Exercitarea Profesiei de Avocat”).


Se republicã baremul de corectare la disciplina „Drept Civil" susţinută în data de 25 septembrie 2013 (primire ca avocat stagiar), astfel cum acesta a fost modificat prin Procesul - verbal al Comisiei nationale de examen privind soluţionarea contestaţiilor la barem din 28 septembrie 2013.


Publicăm Procesul - Verbal privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 25 septembrie 2013 (disciplinele „Drept Civil” şi „Drept Procesual Civil”).


Publicãm subiectele şi baremele la proba scrisã din ziua de vineri, 27 septembrie 2013 susţinutã la disciplinele: Drept penal şi Drept procesual penal

Subiecte la Drept penal şi Drept procesual penal pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;

Barem la disciplina Drept penal
Barem la disciplina Drept procesual penal


Subiecte la Drept penal şi Drept procesual penal pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;

Barem la disciplina Drept penal
Barem la disciplina Drept procesual penal

Formularul (model) pentru depunerea contestatiilor poate fi descarcat AICI.


Publicãm subiectele şi baremele la proba scrisã din ziua de joi, 26 septembrie 2013 susţinutã la disciplina: Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Subiecte la Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;
Barem la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Subiecte la Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;
Barem la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Formularul (model) pentru depunerea contestatiilor poate fi descarcat AICI.

 Publicãm subiectele şi baremele la proba scrisã din ziua de miercuri, 25 septembrie 2013 susţinutã la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil

Subiecte la Drept civil şi Drept procesual civil pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;

Barem la disciplina Drept civil
Barem la disciplina Drept procesual civil


Subiecte la Drept civil şi Drept procesual civil pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;

Barem la disciplina Drept civil
Barem la disciplina Drept procesual civil

Formularul (model) pentru depunerea contestatiilor poate fi descarcat AICI.

 


Comisia Naţională de Examen - ANUNŢ - În atenţia candidaţilor la examenul de primire în profesia de avocat - cu referire la probele de examen din datele de 25, 26 şi 27 septembrie 2013.


Publicăm repartizarea pe imobile si săli a candidaţilor la examenul de primire în profesia de avocat, pentru dobîndirea titlului profesional de avocat stagiar, etapa a II-a şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, care vor susține probele scrise în zilele de 25, 26 și 27 septembrie 2013.


INPPA - structura centrală

Etapa a II-a a examenului se va desfasura in doua imobile, dupa cum urmeaza (candidatii sunt rugati sa verifice cu atentie listele, pentru a vedea in care dintre acestea sunt repartizati): 

A. 
Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,  Sector 5,  Bucureşti
- accesul candidaţilor se va face exclusiv prin intrarea de la aripa Vasile Pârvan (partea din dreapta a Palatului Facultăţii de Drept)
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

B.
Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti, Şoseaua Panduri nr. 90, sector 5 (corpul vechi de clădire)
<< repartizare stagiari >>

INPPA - Centrul teritorial Braşov
Facultatea de Drept a Universităţii Transilvania Braşov - corpul T, Bd. Eroilor, nr. 25
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

INPPA - Centrul teritorial Cluj-Napoca
Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, Str.Burebista nr. 2
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

INPPA - Centrul teritorial Craiova

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii Spiru Haret din Craiova, Str. Vasile Conta, nr. 4
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

INPPA - Centrul teritorial Galaţi

Universitatea Danubius din Galaţi, B-dul Galaţi, nr. 3, Galaţi
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

INPPA - Centrul teritorial Iaşi
Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi, Str. Ghica Vodă, nr. 13, Iaşi
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

INPPA - Centrul teritorial Timişoara
Facultatea de Drept a Universităţii de Vest Timişoara, B-dul Eroilor, Nr.9A, Timişoara
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

 


Publicãm rezultatele finale (dupã soluţionarea contestaţiilor) obtinute de candidatii la Examenul de primire în profesie - sesiunea septembrie 2013 la proba eliminatorie tip grilã, susţinutã în data de 16 septembrie 2013.

 

- Rezultatele la nivel national

- Centrul de examen Braşov
- Centrul de examen Bucureşti
- Centrul de examen Cluj-Napoca
- Centrul de examen Craiova
- Centrul de examen Galaţi
- Centrul de examen Iaşi
- Centrul de examen Timişoara

Proces-verbal

din data de 21 septembrie 2013 al Consultantului, încheiat ca urmare a soluţionării contestaţiilor la punctaj.

 


Se republicã Baremul de corectare la proba eliminatorie tip grilã, susţinutã în data de 16 septembrie 2013, astfel cum a fost modificat prin Procesul - verbal al Comisiei nationale de examen privind soluţionarea contestaţiilor la barem din 19 septembrie 2013. 


Publicãm Procesul - verbal din data de 19 septembrie 2013 privind afişarea rezultatelor obţinute de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen (test grilă) din data de 16 septembrie 2013.


Publicãm Procesul - verbal privind soluţionarea contestaţiilor la barem, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba tip grilã din data de 16 septembrie 2013 la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2013. 


Publicãm Grilele şi Baremul (arhivã ZIP) la proba eliminatorie tip grilã, susţinutã în data de 16 septembrie 2013 la Examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2013.

Aici format PDF: Subiecte Grila nr. 1, Grila nr.2, Grila nr. 3, Grila nr. 4; Baremul de corectare Grila nr. 1, Grila nr.2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.


Examenul de primire in profesia de avocat, sesiunea septembrie 2013 se desfasoara in urmatoarele locatii:


INPPA - structura centrala
Universitatea din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,  Sector 5,  Bucureşti
- accesul candidaţilor se va face exclusiv prin intrarea de la aripa Vasile Pârvan
 (partea din dreapta a Palatului Facultăţii de Drept)

<< Vizualizeaza repartizarea candidatilor pe sali >>


INPPA - Centrul teritorial Brasov
Facultatea de Drept a Universitatii Transilvania Brasov - corpul T, Bd. Eroilor, nr.25

<< Vizualizeaza repartizarea candidatilor pe sali >>

 

INPPA - Centrul teritorial Cluj
Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, Str.Burebista nr.2

<< Vizualizeaza repartizarea candidatilor pe sali >>

 

INPPA - Centrul teritorial Craiova
Facultatea de Drept si Stiinte Administrative din cadrul Universitatii Spiru Haret din Craiova,
Strada Vasile Conta, nr.4

<< Vizualizeaza repartizarea candidatilor pe sali >>

 

INPPA - Centrul teritorial Galati
Universitatea Danubius din Galati, B-dul Galati, nr.3, Galati

<< Vizualizeaza repartizarea candidatilor pe sali >>

 

INPPA - Centrul teritorial Iasi
Universitatea "Petre Andrei" din Iasi, Str. Ghica Voda, nr. 13, Iasi

<< Vizualizeaza repartizarea candidatilor pe sali >>


INPPA - Centrul teritorial Timisoara
Facultatea de Drept a Universitatii de Vest Timisoara, B-dul Eroilor, Nr.9A, Timisoara

<< Vizualizeaza repartizarea candidatilor pe sali >>

 

Important de ştiut:
- examenul incepe luni, 16 septembrie 2013, orele 9.00
- candidatii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 8.00 cu actul de identitate
- actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinta provizorie de identitate (in caz de pierdere a cartii/buletinului de identitate), pasaportul sau permisul de conducere, prezentate in original si aflate in termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate in considerare.
- este strict interzis accesul in cladire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile,  pda-uri, notebook-uri).

 


Hotărârea nr. 5/12.09.2013 a Comisiei Naţionale de Examen privind cererile de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat admise în urma verificării situaţiei studiilor persoanelor care au prezentat adeverinţe atestând că acestea sunt absolvente de studii juridice din anii 2011 şi, respectiv, 2012, fără a depune la dosarul de examen diploma de absolvire şi foaia matricolă.


Hotărârea nr. 4/12.09.2013 a Comisiei Naţionale de Examen privind rectificarea tabelelor cu candidaţii la examenul de primire în profesia de avocat, cuprinse în Anexa 1 a Deciziei nr. 79/6.09.2013 a Comisiei Permanente a U.N.B.R.


Publicăm Decizia nr. 79/06.09.2013 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind înscrierea candidaţilor care au depus cereri la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea Septembrie 2013


ANUNŢ - Uniunea Naţionalã a Barourilor din România anunţã organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobîndirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2013.

Examenul se va desfãşura în perioada 16 septembrie 2013 -  27 septembrie 2013, conform urmãtorului calendar:

- Luni, 16 septembrie 2013 - proba scrisã tip grilã pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;
 - Miercuri, 25 septembrie 2013 - proba scrisã la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil (douã teze distincte), pentru toţi candidaţii;
- Joi, 26 septembrie 2013 - proba scrisã la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru toţi candidaţii;
- Vineri, 27 septembrie 2013 - proba scrisã la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (douã teze distincte), pentru toţi candidaţii.

Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului Naţional pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) şi se va desfãşura prin I.N.P.P.A. Central - Bucureşti şi prin centrele teritoriale ale acestuia, în conformitate cu Regulamentul de examen - Anexã la Hotãrîrea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicatã, modificat şi completat prin Hotãrîrea nr. 693/28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R., unde se aflã publicate tematica şi bibliografia de examen – Anexa nr. 3 la Regulamentul de examen.

Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat sã se înscrie, fãrã a putea sã se înscrie în alt barou, astfel:
a) I.N.P.P.A. central (Bucureşti): Barourile Bucureşti, Cãlãraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Tulcea, Dîmboviţa;
b) Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Buzãu, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova şi Sibiu;
c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistriţa-Nãsãud, Cluj, Sãlaj şi Maramureş;
d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vîlcea;
e) Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacãu, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brãila şi Vrancea;
g) Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.

înscrierea la examenul de primire în profesie pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfãşura astfel:
 - Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se vor depune în intervalul 01 august 2013 - 21 august 2013 la secretariatul baroului la care candidatul urmeazã sã-şi desfãşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
 - Cererile vor fi însoţite de actele prevãzute în Regulamentul de examen.
 - în perioada 22 - 28 august 2013 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificãrilor se afişeazã conform prevederilor Regulamentului de examen. în perioada 29 - 31 august 2013 se vor soluţiona contestaţiile formulate de candidaţii cãrora li s-a respins înscrierea la examen.
 - în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive obiective, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului. Pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţã în anul universitar 2013, se admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţã fãrã ca aceasta sã fie însoţitã de foaia matricolã, dacã unitãţile de învãţãmînt nu au emis diplomele de licenţã.

Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxã examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2013”, respectiv „Taxã examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2013”.

Este interzisã perceperea de cãtre I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operaţiuni care au legãturã cu înscrierea candidaţilor la examen sau cu susţinerea acestuia. 

 


Publicãm forma actualizatã - ce conţine completãrile aduse prin Hotãrîrea nr. 693 din 28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. - a Hotãrîrii Consiliului U.N.B.R. nr. 4 din 08 iulie 2011, republicatã, prin care a fost adoptat Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobîndirii titlului profesional de avocat definitiv) şi de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.  


Publicãm Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 713 din 29 iunie 2013 privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat -  sesiunea septembrie 2013


Publicãm Hotãrîrea Consiliului UNBR nr. 552 din 15 decembrie 2012 privind validarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice precum şi - anexat - a rezultatelor examenului.


Dãm publicitãţii Statistica privind mediul academic de provenienţã al candidaţilor admişi la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2012.


Publicãm Procesul - verbal privind afişarea, în urma soluţionãrii contestaţiilor, a rezultatelor finale la proba teoreticã şi cu caracter aplicativ a examenului de admitere în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, care a avut loc la datele de 17, 18 şi 19 octombrie 2012 împreunã cu Anexa cuprinzînd rezultatele obţinute de candidaţi - Stagiari si Definitivi (arhive zip).

Desfãşurãtor:

Rezultatele obţinute la nivel national de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar:

- La nivel naţional, în ordine alfabeticã
- La nivel naţional, în ordinea mediilor obţinute
- Centrul de examen Braşov
- Centrul de examen Bucureşti
- Centrul de examen Cluj-Napoca
- Centrul de examen Craiova
- Centrul de examen Galaţi
- Centrul de examen Iaşi
- Centrul de examen Timişoara

Rezultatele obţinute la nivel national de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv:

- La nivel naţional, în ordine alfabeticã
- La nivel naţional, în ordinea mediilor obţinute
- Centrul de examen Braşov
- Centrul de examen Bucureşti
- Centrul de examen Cluj-Napoca
- Centrul de examen Craiova
- Centrul de examen Galaţi
- Centrul de examen Iaşi
- Centrul de examen Timişoara


Important ! - Termenul pentru formularea contestaţiilor (model contestaţie) la notele acordate la proba teoreticã şi cu caracter aplicativ este de 48 de ore de la data şi ora afişãrii şi expirã marţi, 06 noiembrie 2012, ora 12.00.


Publicãm Procesul - verbal privind deschiderea lucrãrilor şi afişarea rezultatelor la proba teoreticã şi cu caracter aplicativ a examenului de admitere în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, care a avut loc în zilele de 17, 18 şi 19 octombrie 2012 împreunã cu Anexa cuprinzînd rezultatele obţinute de candidaţi la proba susmenţionatã.

Desfãşurãtor:

Rezultatele obţinute la nivel national de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar:

- La nivel naţional, în ordine alfabeticã
- La nivel naţional, în ordinea mediilor obţinute
- Centrul de examen Braşov
- Centrul de examen Bucureşti
- Centrul de examen Cluj-Napoca
- Centrul de examen Craiova
- Centrul de examen Galaţi
- Centrul de examen Iaşi
- Centrul de examen Timişoara

Rezultatele obţinute la nivel national de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv:

- La nivel naţional, în ordine alfabeticã
- La nivel naţional, în ordinea mediilor obţinute
- Centrul de examen Braşov
- Centrul de examen Bucureşti
- Centrul de examen Cluj-Napoca
- Centrul de examen Craiova
- Centrul de examen Galaţi
- Centrul de examen Iaşi
- Centrul de examen Timişoara


Publicãm Procesul - verbal privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 19 octombrie 2012 (disciplinele „Drept Penal” şi „Drept Procesual Penal”).


Publicãm Procesul - verbal privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 18 octombrie 2012 (disciplina „Organizarea şi Exercitarea Profesiei de Avocat”).


Publicãm Procesul - verbal privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 17 octombrie 2012 (disciplinele „Drept Civil” şi „Drept Procesual Civil”).


Publicãm subiectele şi baremele la proba scrisã din ziua de vineri, 19 octombrie 2012 susţinutã la disciplinele: Drept penal şi Drept procesual penal

Subiecte la Drept penal şi Drept procesual penal pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;

Barem la disciplina Drept penal
Barem la disciplina Drept procesual penal


Subiecte la Drept penal şi Drept procesual penal pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;

Barem la disciplina Drept penal
Barem la disciplina Drept procesual penal


Publicãm subiectele şi baremele la proba scrisã din ziua de joi, 18 octombrie 2012 susţinutã la disciplina: Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Subiecte la Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;
Barem la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Subiecte la Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;
Barem la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat


Publicãm subiectele şi baremele la proba scrisã din ziua de miercuri, 17 octombrie 2012 susţinutã la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil:

Subiecte la Drept civil şi Drept procesual civil pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;

Barem la disciplina Drept civil
Barem la disciplina Drept procesual civil


Subiecte la Drept civil şi Drept procesual civil pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;

Barem la disciplina Drept civil
Barem la disciplina Drept procesual civil

 


 

Publicãm rezultatele finale obtinute de candidatii la Examenul de primire în profesie - sesiunea octombrie 2012 la proba eliminatorie tip grilã, susţinutã în data de 08 octombrie 2012, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia naţionalã de examen, privind publicarea rezultatelor finale.

- Rezultatele la nivel national

- Centrul de examen Braşov
- Centrul de examen Bucureşti
- Centrul de examen Cluj-Napoca
- Centrul de examen Craiova
- Centrul de examen Galaţi
- Centrul de examen Iaşi
- Centrul de examen Timişoara


Publicãm rezultatele obtinute de candidatii la Examenul de primire în profesie - sesiunea octombrie 2012 la proba eliminatorie tip grilã, susţinutã în data de 08 octombrie 2012.

- Rezultatele la nivel national

- Centrul de examen Braşov
- Centrul de examen Bucureşti
- Centrul de examen Cluj-Napoca
- Centrul de examen Craiova
- Centrul de examen Galaţi
- Centrul de examen Iaşi
- Centrul de examen Timişoara


Se republicã Baremul de corectare la proba eliminatorie tip grilã, susţinutã în data de 08 octombrie 2012, astfel cum a fost modificat prin Procesul - verbal al Comisiei nationale de examen privind soluţionarea contestaţiilor la barem din 11 octombrie 2012. 


Publicãm Procesul - verbal privind soluţionarea contestaţiilor la barem, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba tip grilã din data de 08 octombrie 2012 la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2012.


Publicãm Grilele şi Baremul (arhivã RAR) la proba eliminatorie tip grilã, susţinutã în data de 08 octombrie 2012 la Examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2012.

Aici format PDF: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4, Baremul de corectare.


ANUNŢ IMPORTANT - PENTRU CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE PRIMIRE îN PROFESIA DE AVOCAT - SESIUNEA OCTOMBRIE 2012 - Centrul de Examen Bucureşti

Contestaţiile la baremul probei de examen din data de 8 octombrie 2012 vor putea fi formulate pînã cel tîrziu marţi, 9 octombrie 2012, ora 15.00.
Contestaţiile se vor putea depune la INPPA (structura centralã), la adresa Bucureşti, str. Vulturilor nr. 23, etaj 2, sector 3, la data de 08.10.2012 între orele 15.00 – 20.00 şi la data de 09.10.2012 între orele 08,00-15,00, sau prin fax la nr. 021/330.12.97
Termen limitã: marţi 9 octombrie ora 15,00.
Prezentul anunţ a fost postat pe site
www.inppa.ro, la avizierul locului de examen şi la uşa INPPA, luni 8 octombrie 2012, ora 14,00.


Publicãm HOTÃRÂREA NR. 527 din 01 septembrie 2012 a Consiliului UNBR privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea octombrie 2012 


COMUNICAT - Uniunea Naţionalã a Barourilor din România anunţã organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobîndirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2012.
Examenul se va desfãşura în perioada 08 octombrie 2012 -  19 octombrie 2012, conform urmãtorului calendar:
- Luni, 08 octombrie 2012 - proba scrisã tip grilã pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;
- Miercuri, 17 octombrie 2012 - proba scrisã la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil (douã teze distincte), pentru toţi candidaţii;
- Joi, 18 octombrie 2012 - proba scrisã la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru toţi candidaţii;
- Vineri, 19 octombrie 2012 - proba scrisã la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (douã teze distincte), pentru toţi candidaţii.
Examenul se va desfãşura la I.N.P.P.A. central precum şi la centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., conform urmãtoarei arondãri:
a) I.N.P.P.A. central (Bucureşti): Barourile Bucureşti, Cãlãraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Tulcea, Dîmboviţa şi Maramureş;
b) Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Buzãu, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova şi Sibiu;
c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistriţa-Nãsãud, Cluj şi Sãlaj;
d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vîlcea;
e) Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacãu, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brãila şi Vrancea;
g) Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.
Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevãzute în regulamentul de examen aprobat prin Hotãrîrea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicatã conform art. III din Hotãrîrea nr. 357/03.03.2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului – Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (pentru dobîndirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, se vor depune în intervalul  03 septembrie 2012 - 12 septembrie 2012 la secretariatul baroului la care candidatul urmeazã sã-şi desfãşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia sunt cele aprobate prin Hotãrîrea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicatã conform art. III din Hotãrîrea nr. 357/03.03.2012 a Consiliului U.N.B.R. şi sunt publicate pe pagina de web a U.N.B.R. (
www.unbr.ro).
Taxa de înscriere la examen este de 800 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxã examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2012”, respectiv „Taxã examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2012”.


Hotãrîrea nr. 04/2011, republicatã, conform art. III din Hotãrîrea nr. 357/03.03.2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (în vederea dobîndirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice


ANUNŢ - Se aduce la cunoştinţa candidaţilor admişi la examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2011 cã a fost emisã Decizia nr. 62/06.12.2011 şi au fost comunicate la barouri deciziile de primire în profesie care vor putea fi ridicate de la barouri sau care vor fi comunicate de barouri candidaţilor admişi, la adresele menţionate în cererile de înscriere la examen conservate în dosarul de înscriere aflat la barou, conform prevederilor Regulamentului de examen.

 

HOTÃRÂREA Consiliului U.N.B.R. nr. 61 din 03 decembrie 2011 a Consiliului U.N.B.R. de validare a examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2011, precum şi a rezultatelor acestuia. 


EXAMENUL DE PRIMIRE îN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT îN ALTE PROFESII JURIDICE - SESIUNEA OCTOMBRIE 2011 - Comisia Naţionalã de Examen

PROCES VERBAL privind afişarea, în urma soluţionãrii contestaţiilor, a rezultatelor finale la proba teoreticã şi cu caracter aplicativ a examenului de admitere în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, care a avut loc în perioada 17-19 octombrie 2011 ...


ANEXÃ - REZULTATELE FINALE LA PROBA TEORETICÃ ŞI CU CARACTER APLICATIV A EXAMENULUI DE ADMITERE îN PROFESIA DE AVOCAT, CARE S-A DESFÃŞURAT îN INTERVALUL 17 – 19 OCTOMBRIE 2011 - PRIMIRE CA DEFINITIV si
PRIMIRE CA STAGIAR


în atenţia candidaţilor la examenul de admitere în profesia de avocat:

<< Lista contestatiilor depuse in termen >>  


REZULTATE FINALE - Examenul de admitere in profesia de avocat, sesiunea octombrie 2011

<< Bucuresti >>
<< Brasov >>
<< Cluj >>
<< Craiova >>
<< Galati >>
<< Iasi >>
<< Timisoara >>Contestatiile TIP se depun la secretariatul INPPA din Calea Vacaresti, nr.185 (incinta Universitatii Nicolae Titulescu), et.2, cam.71 (sambata 5 noiembrie orele 10.00 - 14.00) si prin fax la numarul: 021 330 12 97 pana la data de 6 noiembrie 2011 ora 20.30.

In centrele teritoriale de examen, contestatiile pot fi depuse la sediul centrelor INPPA si la numerele de fax indicate de acestea in termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor.

Data publicare: 4 noiembrie 2011 ora 20.30.

NU VOR FI PRIMITE DECAT CONTESTATIILE CARE RESPECTA CONDITIILE DE FORMA CORESPUNZATOARE MODELULUI AFISAT

<< descarca modelul de contestatie >>

 


Publicãm rezultatele finale (dupã soluţionarea contestaţiilor) obtinute de candidatii la Examenul de primire în profesie - sesiunea octombrie 2011 la proba eliminatorie tip grilã, susţinutã în data de 07 octombrie 2011.


Rezultate Centrul de examen Braşov:
- Admişi
- Respinşi
Rezultate Centrul de examen Bucureşti:
- Admişi
- Respinşi
Rezultate Centrul de examen Cluj-Napoca:
- Admişi
- Respinşi
Rezultate Centrul de examen Craiova:
- Admişi
- Respinşi
Rezultate Centrul de examen Galaţi:
- Admişi
- Respinşi
Rezultate Centrul de examen Iaşi:
- Admişi
- Respinşi
Rezultate Centrul de examen Timişoara:
- Admişi
- Respinşi


COMISIA NAŢIONALÃ DE EXAMEN - ANUNŢ - Ca urmare a unei erori comise de consultantul IT al I.N.P.P.A. cu prilejul introducerii în sistemul informatic a rezultatelor obţinute de candidaţii care au participat la proba de examen (testul grilã) din data de 07 octombrie 2011, eroare descrisã în Nota consultantului tehnic, [...] s-a produs o decalare a rezultatelor obţinute de candidaţi şi, respectiv, o inversare a rezultatelor obţinute de unii candidaţi la centrele de examen Timişoara şi, respectiv, Cluj [citeste anunţul complet...]


Publicãm rezultatele obtinute de candidatii la Examenul de primire în profesie - sesiunea octombrie 2011 la proba eliminatorie tip grilã, susţinutã în data de 07 octombrie 2011.

- Rezultate Centrul de examen Braşov
- Rezultate Centrul de examen Bucureşti
- Rezultate Centrul de examen Cluj-Napoca - rectificate
- Rezultate Centrul de examen Craiova
- Rezultate Centrul de examen Galaţi
- Rezultate Centrul de examen Iaşi

- Rezultate Centrul de examen Timişoara - rectificate


 Publicãm PROCESUL - VERBAL al Comisiei naţionale de examen privind soluţionarea contestaţiilor la barem (testul - grilã), formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 07 octombrie 2011.

 


Examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2011: GRILE si BAREM - 07.11.2011


Reproducem comunicatul afişat pe pagina web a I.N.P.P.A. privitor la desfãşurarea examenului de admitere în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2011: [citeşte aici textul integral al comunicatului...]

        Uniunea Naţionalã a Barourilor din România anunţã organizarea  examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele  care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice (exclusiv pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar) în perioada 07 octombrie 2011 - 19  octombrie 2011.
        Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevãzute în Regulamentul de examen (aprobat prin Hotãrîrea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R.) pot fi depuse la secretariatul baroului la care candidatul urmeazã sã-şi desfãşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, începînd cu data anunţatã de fiecare barou dar nu mai tîrziu de 09 septembrie 2011.
        Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia sunt cele aprobate prin Hotãrîrea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R. şi sunt publicate pe  pagina de web a U.N.B.R. (
www.unbr.ro). 
        Taxa de înscriere la examen este de 800 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxã examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2011”, respectiv „Taxã examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2011”.
 


 

Publicãm Hotãrîrea nr. 58/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesie - Sesiunea Octombrie 2011


ANUNŢ

în aplicarea Hotãrîrii Consiliului U.N.B.R. nr. 843/11 septembrie 2010 privind organizarea examenului de primire în profesie - Sesiunea Noiembrie 2010, luînd act de comunicãrile fãcute de barouri, se constatã cã în vederea susţinerii examenului barourile s-au grupat astfel: Centrul de examen Alba (cu sediul la Alba Iulia) cuprinzînd barourile:Alba, Hunedoara şi Sibiu; Centrul de examen Argeş (cu sediul la Piteşti) cuprinzînd barourile: Argeş şi Vîlcea; Centrul de examen Bihor (cu sediul la Oradea) cuprinzînd barourile: Bihor şi Satu-Mare; Centrul de examen Bacãu (cu sediul la Bacãu) cuprinzînd barourile: Bacãu şi Neamţ; Centrul de examen Braşov (cu sediul la Braşov) cuprinzînd barourile: Braşov şi Covasna; Centrul de examen Bucureşti (cu sediul la Bucureşti) cuprinzînd barourile: Bucureşti, Cãlãraşi, Ialomiţa, Giurgiu şi Teleorman; Centrul de examen Cluj (cu sediul la Cluj-Napoca) cuprinzînd barourile: Bistriţa-Nãsãud, Cluj, Maramureş şi Sãlaj; Centrul de examen Constanţa (cu sediul la Constanţa) cuprinzînd barourile: Constanţa şi Tulcea; Centrul de examen Dolj (cu sediul la Craiova) cuprinzînd barourile: Dolj, Gorj, Olt şi Mehedinţi; Centrul de examen Galaţi (cu sediul la Galaţi) cuprinzînd barourile: Brãila, Galaţi şi Vrancea; Centrul de examen Iaşi (cu sediul la Iaşi) cuprinzînd barourile: Iaşi şi Vaslui; Centrul de examen Mureş (cu sediul la Tg. Mureş) cuprinzînd barourile: Harghita şi Mureş; Centrul de examen Prahova (cu sediul la Ploieşti) cuprinzînd barourile: Buzãu, Dîmboviţa şi Prahova; Centrul de examen Suceava (cu sediul la Suceava) cuprinzînd barourile: Botoşani şi Suceava; Centrul de examen Timiş (cu sediul la Timişoara) cuprinzînd barourile: Arad, Caraş-Severin şi Timiş.
Informaţii privind examenul pot fi solicitate la barouri şi la baroul pe raza cãrora este stabilitã locaţia centrului de examen (pentru candidaţii înscrişi la toate barourile arondate).


Publicãm Hotararea nr. 718 din 20 martie 2010 a Consiliului UNBR privind validarea examenului de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar), sesiunea 24 – 25 februarie 2010 şi a examenului de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea 24 – 28 februarie 2010.


Se publicã rezultatele soluţionãrii contestaţiilor depuse împotriva rezultatelor obţinute de candidaţii care au susţinut examenul de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, Sesiunea 24 – 28 februarie 2010.


 
ANUNŢ PRIVIND SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR LA PUNCTAJ

în temeiul art. 21 şi art. 22 alin. (5) din Regulamentul de examen analizînd contestaţiile formulate de candidaţii: (clik AICI pentru tabel) împotriva rezultatelor obţinute la examenul de primire în profesie (exclusiv pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar) care a avut loc în zilele de miercuri 24 şi joi 25 februarie 2010 la Centrul de evaluare al examenului de la sediul Facultãţii de Drept „Simion Bãrnuţiu” a Universitãţii „Lucian Blaga” din municipiul Sibiu, s-a constatat şi s-a decis:      

    1. în urma resigilãrii, renumerotãrii şi reevaluãrii lucrãrilor, aşa cum rezultã din procesul-verbal ce consemneazã operaţiunile efectuate, s-au acceptat contestaţiile formulate de urmãtorii candidaţi: 

 

Barou

NOTE

Rezultat

Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Civil

Procedurã civilã

Penal

Procedurã penalã

Medie

DEAC I. Beniamin-Marius

342

CLUJ

6,75

5,00

4,50

5,25

5,50

5,40

RESPINS

MAREŞ C. Cristian

624

CONSTANŢA

7,75

5,25

4,00

6,25

4,50

5,55

RESPINS

TÃNASÃ I. Elisabeta

1038

GALAŢI

5,50

4,75

3,50

5,75

4,00

4,70

RESPINS


    2. Toate celelalte contestaţii au fost respinse ca neîntemeiate.
    3. Problematica contestaţiilor ce vizeazã modul desfãşurare a examenului din punct de vedere organizatoric nu se încadreazã în dispoziţiile art. 21 din Regulamentul de examen.

        - Av. Nicolae ZÃRNESCU - Preşedintele Comisiei naţionale de examen

        - Marius DUMITRU – specialist IT


Se republicã rezultatele examenului de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, Sesiunea 24 – 28 februarie 2010,  dupã îndreptarea erorii materiale privind candidatul de la poziţia 25, nr. de ordine 25.

Pe baza raportului întocmit de prestatorul de servicii privind organizarea şi desfãşurarea  activitãţii de evaluare a lucrãrilor examenului de primire în profesie (exclusiv pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar, sesiunea 24 - 25 februarie 2010) în sistem  electronic, s-a modificat tabelul cu rezultatele examenului astfel: s-a introdus la poziţia nr. 370 candidata DRÃGUŢ V. Elena-Iuliana – Baroul Galaţi, nr. de ordine 379 şi s-a eliminat de la poziţia nr. 1054 candidata - TURTURICÃ I. Elena – Baroul Bacãu, nr. de ordine 1094. Faţã de cele de mai sus, se republicã tabelul cu rezultatele examenului de primire în profesie (exclusiv pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar, sesiunea 24 - 25 februarie 2010).
    ANUNŢ CONTESTAŢII

    Contestaţiile la notele examenului de primire în profesie (exclusiv pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar) se depun la secretariatul decanatului Facultãţii de Drept „Simion Bãrnuţiu” din cadrul Universitãţii „Lucian Blaga” Sibiu sau pot fi transmise prin fax la numerele: 0269 233 295 respectiv 021 313 4880, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor care a fost fãcutã la Centrul de evaluare al examenului – Facultatea de Drept „Simion Bãrnuţiu” a Universitãţii „Lucian Blaga” din municipiul Sibiu, Calea Dumbrãvii, Nr.34, jud. Sibiu astãzi, 27 februarie 2010, ora: 18:00


Examenul de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, Sesiunea 24 – 28 februarie 2010: Comisia de soluţionare a contestaţiilor, analizînd contestaţiile formulate la baremul de evaluare si notare la materia „Drept civil” şi la materia „Drept procesual civil” a hotãrît respingerea acestora ca neîntemeiate.

Examenul de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, Sesiunea 24 – 28 februarie 2010: Comisia de soluţionare a contestaţiilor, analizînd contestaţiile formulate la baremul de evaluare si notare la materia „Drept procesual penal” a hotãrît respingerea acestora ca neîntemeiate.

Examenul de primire în profesie (exclusiv pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar) - Comisia de solutionare a contestatiilor la baremul de evaluare si notare dã publicitãţii Procesul verbal privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare pentru materiile Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept penal şi Drept procesual penal.Examenul de primire în profesie (exclusiv pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar) - Comisia de solutionare a contestatiilor la baremul de evaluare si notare - disciplinele Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil dã publicitãţii  Procesul verbal privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare pentru disciplinele Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil şi Bareme definitive (G1, G2, G3, G4) la disciplinele Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil.


Publicãm subiectele şi rãspunsurile din a doua zi a examenului de primire în profesie (exclusiv pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar) - joi 25 februarie 2010.

Grila nr. 1    -    Grila nr. 2    -    Grila nr. 3    -    Grila nr. 4


Publicãm subiectele şi rãspunsurile din prima zi a examenului de primire în profesie (exclusiv pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar) - miercuri 24 februarie 2010.

Grila nr. 1    -    Grila nr. 2    -    Grila nr. 3    -    Grila nr. 4ANUNT: Candidaţii la examenul de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice se vor prezenta la sediul Universitãţii „Lucian Blaga” din municipiul Sibiu - Calea Dumbrãvii, Nr.34, jud. Sibiu, cod 550324, Facultatea de Drept „Simion Bãrnuţiu”, în zilele de 24, 25, 26, 27 şi 28 februarie 2010, la ora 8:00.
Candidaţii sunt invitaţi sã consulte repartizarea pe sãli conform tabelului anexat (descarcã).
ANUNT: Candidaţii la examenul de primire în profesie (exclusiv pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar) se vor prezenta la sediul Universitãţii „Lucian Blaga” din municipiul Sibiu - Calea Dumbrãvii, Nr.34, jud. Sibiu, cod 550324, Facultatea de Drept „Simion Bãrnuţiu”, în zilele de 24 respectiv 25 februarie 2010, începînd cu ora 8:00.
Candidaţii sunt invitaţi sã consulte repartizarea pe sãli conform tabelului anexat (descarcã).
Decizia nr. 114 din 22 ianuarie 2010 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind examenul de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea februarie 2010.     (Aici format DOC)


Decizia nr. 113 din 22 ianuarie 2010 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind examenul de primire în profesie (exclusiv pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar), sesiunea februarie 2010.     (Aici format DOC)Hotãrîrea nr. 716 din 12 decembrie 2009 a Consiliului U.N.B.R. privind examenul de primire în profesie (exclusiv pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar) şi examenul de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea februarie 2010.     (Aici format DOC)
Decizia nr. 110 din 22 ianuarie 2010 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. cu privire la  interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (8) şi art. 13 alin. (7) din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotãrîrea nr. 669 din 12 decembrie 2009 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România (Aici format DOC)ANUNŢ - EXAMENUL DE PRIMIRE îN PROFESIE (EXCLUSIV PENTRU DOBîNDIREA CALITÃŢII DE AVOCAT STAGIAR)

 

            Uniunea Naţionalã a Barourilor din România anunţã organizarea  examenului de primire în profesie (exclusiv pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar) în zilele de miercuri 24 şi joi 25 februarie 2010.

            Centrul de evaluare al examenului (locul desfãşurãrii) este la Facultatea de Drept „Simion Bãrnuţiu” a Universitãţii „Lucian Blaga” din municipiul Sibiu, Calea Dumbrãvii, Nr.34, jud. Sibiu, cod 550324, Tel: +40-(269) 23.39.24, Fax: +40-(269) 23.32.95, E-mail: drept@ulbsibiu.ro, Web: http://drept.ulbsibiu.ro

            înscrierile se fac la baroul la care candidatul intenţioneazã sã îşi desfãşoare activitatea dupã primirea în profesie începînd cu data de 23 decembrie 2009.

           Candidaţii vor depune dosarul de înscriere la baroul în circumscripţia cãruia solicitã sã îşi exercite profesia.

            Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia pot fi descãrcate  AICI !

 Taxa de înscriere la examen este de 700 lei (exclusiv TVA) şi se poate achita prin orice instrument de platã, cu menţiunea „Taxã examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea 24-25 februarie 2010” inclusiv în numerar, la Baroul la care se face înscrierea.ANUNŢ - EXAMENUL DE PRIMIRE îN PROFESIE A PERSOANELOR CARE AU ABSOLVIT EXAMENUL DE DEFINITIVAT îN ALTE PROFESII JURIDICE


            Uniunea Naţionalã a Barourilor din România anunţã organizarea  examenului de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice în perioada 24 – 28 februarie 2010.

            Centrul de evaluare al examenului (locul desfãşurãrii) este la Facultatea de Drept „Simion Bãrnuţiu” a Universitãţii „Lucian Blaga” din municipiul Sibiu, Calea Dumbrãvii, Nr.34, jud. Sibiu, cod 550324, Tel: +40-(269) 23.39.24, Fax: +40-(269) 23.32.95, E-mail: drept@ulbsibiu.ro, Web: http://drept.ulbsibiu.ro

            înscrierile se fac la baroul la care candidatul intenţioneazã sã îşi desfãşoare activitatea dupã primirea în profesie începînd cu data de 23 decembrie 2009.

            Candidaţii vor depune dosarul de înscriere la baroul în circumscripţia cãruia solicitã sã îşi exercite profesia.

            Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia pot fi descãrcate  AICI !

 Taxa de înscriere la examen este de 700 lei (exclusiv TVA) şi se poate achita prin orice instrument de platã, cu menţiunea „Taxã examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea 24-28 februarie 2010” inclusiv în numerar, la Baroul la care se face înscrierea.


 Hotãrîrea Consiliului U.N.B.R. nr. 613 din 10 octombrie 2009 de validare a examenului de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar) - Sesiunea septembrie 2009 împreunã cu Anexa cuprinzînd Tabelul candidaţilor care au promovat examenul.


Decizia nr. 87/28 august 2009 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind desfãşurarea examenului de primire în profesie (exclusiv pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar) în sesiunea septembrie 2009.   (AICI format DOC)

     Uniunea Naţionalã a Barourilor din România anunţã organizarea  examenului de primire în profesie (exclusiv pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar) începînd cu data de 9 septembrie 2009.
    Candidaţii vor depune dosarul de înscriere la baroul în circumscripţia cãruia solicitã sã îşi exercite profesia.
    în ceea ce priveşte procedura înscrierii şi desfãşurarea examenului, se aplicã, prin asemãnare, prevederile Deciziei Consiliului U.N.B.R. nr. 268/22.09.2007 modificatã prin Decizia nr. 447 din 21.02.2009 a Consiliului U.N.B.R.
    Tematica şi bibliografia sunt cele prevãzute în Anexa nr. 1 la Hotãrîrea nr. 423 a Consiliului U.N.B.R. din 27 septembrie 2008.


Uniunea Naţionalã a Barourilor din România anunţã organizarea examenului de primire în profesia de avocat începînd cu data de 2 decembrie 2008. Candidaţii vor depune dosarul de înscriere la baroul în circumscripţia cãruia solicitã sã îşi exercite profesia.

Dosarul de înscriere are cuprinsul prevãzut în regulamentul de examen ce poate fi consultat şi pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România www.unbr.ro Regulamentul şi programa examenului pot fi consultate la sediul fiecãrui barou.
înscrierile se fac la secretariatul fiecãrui barou conform regulamentului de examen.
Relaţii suplimentare se pot solicita la sediile barourilor.

în conformitate cu Hotãrîrea nr. 423/2008 din 27 septembrie 2008 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România cu privire la examenul de primire în profesia de avocat sesiunea decembrie 2008, taxa de înscriere la examen este hotãrîtã de fiecare barou.
Taxa maximã de înscriere la examen ce poate fi solicitatã candidaţilor, exclusiv suma achitatã în contul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, este de 700 lei (fãrã TVA), ca urmare a majorãrii sumei prevãzutã la art. 1 lit. b) din Decizia nr. 76/17 iunie 2005 a Consiliului UNBR.
Separat, fiecare candidat va achita suma de 119 lei (din care 19 lei TVA) care va fi plãtitã în contul baroului.
Barourile urmeazã sã vireze în contul Uniunii Naţionale a Barourilor din România Cod IBAN: RO30BRDE410SV21199534100 deschis la B.R.D. - Sucursala ACADEMIEI sumele achitate de candidaţi cu acest titlu, cu menţiunea „taxã examen de primire în profesie la baroul …”.
Viramentul va fi însoţit de tabelul centralizator al persoanelor înscrise la examen pentru care s-au achitat taxele.
Respectarea procedurii de achitare a taxelor cuvenite U.N.B.R. este absolut necesarã deoarece din aceste fonduri este finanţatã activitatea Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. privind formarea profesionalã a avocaţilor.

HOTÃRÂREA NR. 423 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din 27 septembrie 2008 cu privire la organizarea examenului de primire în profesia de avocat în Sesiunea Decembrie 2008 (anexa nr. 1 - tematica examenului şi bibliografia; anexa nr. 2 - subiectele-cadru de examen; anexa nr. 3 - modelul cererii de înscriere la examen prevãzut la art. 4 alin. (4) din Regulamentul–cadru).

descãrcare / download format DOC (word document)
descãrcare / download format PDF

 
DECIZIA NR. 268 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din 22 septembrie 2007 prin care a fost aprobat „REGULAMENTUL – CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv” (anexa nr.1)

descãrcare / download format DOC (word document)                                         descãrcare / download format PDF


 

Afisãri: 981242 Top
 24-10-2013 
Examen de primire
Publicãm Procesul - verbal privind privind afişarea, în urma soluţionării contestaţiilor, a rezultatelor finale la proba teoretică şi cu caracter aplicativ a examenului de admitere în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, care a avut loc la datele de 25, 26 şi 27 septembrie 2013.
... [detalii]

 29-08-2013 
A.E.G.R.M.
Decizia nr. 63 din 29 august 2013 a Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România prin care au fost adoptate normele metodologice de punere în aplicare a Deciziei nr. 62/28.06.2013
... [detalii]

 29-04-2013 
Asistenţa judiciarã
Se dã publicitãţii adresa nr. 18784/04 aprilie 2013 a Ministerului Justiţiei, înregistratã la U.N.B.R. la nr. 715/2013 din 05 aprilie 2013 privind situaţia restanţelor la plata onorariilor din oficiu, ca rãspuns la adresele U.N.B.R. nr. 422/2013 şi 528/2013.
... [detalii]

 27-04-2013 
Congresele avocaţilor
Publicam HOTÃRÂRI şi REZOLUŢII adoptate de Congresul Avocaţilor, 29 - 30 martie 2013, Bucureşti
... [detalii]

 25-03-2013 
PRESA DESPRE AVOCATI - IUNIE 2012 - MARTIE 2013

Publicam o colectie de articole din presa privind avocatii si profesia de avocat din perioada iunie 2012 - martie 2013


... [detalii]

Contact
Palatul de Justiţie
Splaiul Independenţei 5,sector 5,
cod 050091, Bucureşti
Tel. 021-313-4875
021-316-0739
021-316-0740
© 2005 - 2015 Uniunea Naţionalã a Barourilor din România
Ultima actualizare: Miercuri, 15 Octombrie 2014 ora: 11:35. Web Design : Miteo-Stel.com